Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
423/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 23 21.07.2021
424/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o., IČO 47 247 754, na podporu realizácie investičného zámeru v Záborskom, okres Prešov 23 21.07.2021
425/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 23 21.07.2021
426/2021 k návrhu Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave a úprave súvisiacich právnych vzťahov 23 21.07.2021
427/2021 k návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra 23 21.07.2021
428/2021 k Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 - 2022 23 21.07.2021
429/2021 k návrhu Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 21.07.2021
430/2021 k návrhu na zmenu stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 23 21.07.2021
431/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 23 21.07.2021
432/2021 k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica, prednostky Okresného úradu Topoľčany a na vymenovanie prednostu Okresného úradu Topoľčany 23 21.07.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16