Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
464/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 27 25.08.2021
452/2021 k návrhu na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI 27 25.08.2021
463/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 27 25.08.2021
467/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 27 25.08.2021
449/2021 k návrhu na odvolanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 27 25.08.2021
447/2021 k návrhu na uzavretie Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce 27 25.08.2021
458/2021 k návrhu na zrušenie manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 27 25.08.2021
465/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 27 25.08.2021
460/2021 k návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2021 27 25.08.2021
462/2021 k návrhu Správy za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022 - nové znenie 27 25.08.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21