Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
476/2021 k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy 28 31.08.2021
481/2021 k informácii o jednorazovom zvýšení prídavku na dieťa 28 31.08.2021
482/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 28 31.08.2021
478/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MSK Matec Slovakia s.r.o., IČO: 47 219 262, na podporu realizácie investičného zámeru v Sabinove 28 31.08.2021
479/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., IČO 36 386 553, na podporu realizácie investičného zámeru v Kysuckom Novom Meste 28 31.08.2021
480/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 28 31.08.2021
477/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 28 31.08.2021
475/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 28 31.08.2021
471/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Juraja Krúpu, Petra Pčolinského a Jána Benčíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 585) 28 31.08.2021
469/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569) 28 31.08.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15