Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
496/2021 k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 29 08.09.2021
501/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 29 08.09.2021
516/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 572 zo 16. septembra 2020 29 08.09.2021
493/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR 29 08.09.2021
491/2021 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 29 08.09.2021
492/2021 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 29 08.09.2021
497/2021 k návrhu na riešenie priestorovej situácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby 29 08.09.2021
490/2021 k návrhu na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. o činnosti v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka 29 08.09.2021
500/2021 k návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 29 08.09.2021
487/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky v roku 2019 29 08.09.2021
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 34