Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
502/2021 k obstaraniu Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) 29 08.09.2021
489/2021 k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky 29 08.09.2021
484/2021 k Vyhláseniu vlády Slovenskej republiky k 80. výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu 29 08.09.2021
514/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
511/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
509/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
507/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
505/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
515/2021 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
513/2021 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 29 08.09.2021
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 34