Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
528/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 31 16.09.2021
527/2021 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 31 16.09.2021
526/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) 31 16.09.2021
525/2021 k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 65. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 20. - 24. septembra 2021 31 16.09.2021
524/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 31 16.09.2021
523/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 31 16.09.2021
522/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 31 16.09.2021
521/2021 k návrhu na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 31 16.09.2021
520/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 31 16.09.2021
519/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31 16.09.2021