Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
559/2021 k Informácii o postupe riešenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a.s. Strážske a návrh riešenia mimoriadnej situácie 33 29.09.2021
557/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 33 29.09.2021
550/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 33 29.09.2021
558/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 33 29.09.2021
555/2021 k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR 33 29.09.2021
551/2021 k návrhu na schválenie Memoránd o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov ako príspevok k mierovým silám Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP) a ich vykonávacích dokumentov 33 29.09.2021
554/2021 k Návrhu na určenie Úradu vlády Slovenskej republiky ako gestora koordinácie projektu predĺženia širokorozchodnej trate Košice – Bratislava – Viedeň 33 29.09.2021
560/2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 33 29.09.2021
553/2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 33 29.09.2021
562/2021 k návrhu na zrušenie manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 33 29.09.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22