Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
576/2021 k návrhu nákupu antigénových testov zo spoločného obstarávania Európskej komisie 34 07.10.2021
575/2021 k návrhu darovania vakcíny AstraZeneca prostredníctvom iniciatívy COVAX 34 07.10.2021
574/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 34 07.10.2021
573/2021 k Návrhu plánu výkonnosti v oblasti leteckých navigačných služieb na roky 2020 až 2024 pre Slovenskú republiku – upravené znenie 34 07.10.2021
572/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 34 07.10.2021
571/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 34 07.10.2021
570/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli pridelené v roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 34 07.10.2021
569/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 34 07.10.2021
568/2021 k Postupu krokov na akceleráciu riešenia stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy 34 07.10.2021
567/2021 k návrhu účasti Slovenskej republiky na všeobecnej alokácii osobitných práv čerpania v Medzinárodnom menovom fonde 34 07.10.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14