Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
608/2021 Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí 35 14.10.2021
607/2021 k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2022 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 35 14.10.2021
606/2021 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2022 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 35 14.10.2021
605/2021 k návrhu Ideového zámeru zriadiť Hrob neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava 35 14.10.2021
604/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 z 29. decembra 2020 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 35 14.10.2021
603/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu 35 14.10.2021
602/2021 k návrhu na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na riešenie mimoriadnej udalosti v spojitosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky 35 14.10.2021
601/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 35 14.10.2021
600/2021 k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2022 až 2024 35 14.10.2021
599/2021 k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2022 35 14.10.2021
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 32