Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
625/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591) 38 27.10.2021
624/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 38 27.10.2021
623/2021 k návrhu na zrušenie úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 30 z 24. januára 2018 pre predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 38 27.10.2021
622/2021 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 41. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO a smernice pre postup delegácie 38 27.10.2021
621/2021 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2021 38 27.10.2021
620/2021 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Poprad, Revúca, Spišská Nová Ves, Trebišov a Vranov nad Topľou 38 27.10.2021
619/2021 k Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030 38 27.10.2021
618/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o., IČO: 53 835 603, na podporu realizácie investičného zámeru v Senici 38 27.10.2021
617/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 38 27.10.2021
616/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38 27.10.2021