Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
643/2021 k návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) 39 03.11.2021
642/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Milanovi KRAJNIAKOVI, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 756) 39 03.11.2021
641/2021 k návrhu na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko 39 03.11.2021
640/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 39 03.11.2021
639/2021 k návrhu na odvolanie člena a vymenovanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 39 03.11.2021
638/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 39 03.11.2021
637/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 03.11.2021
636/2021 k Priebežnému stavu plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 3. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu 39 03.11.2021
635/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 39 03.11.2021
634/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého Národnej zoologickej záhrade Bojnice v roku 2018 39 03.11.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18