Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
654/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 40 10.11.2021
653/2021 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 40 10.11.2021
652/2021 k návrhu na vymenovanie člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie 40 10.11.2021
651/2021 k návrhu o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchranných zdravotných služieb 40 10.11.2021
650/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 40 10.11.2021
649/2021 k Podporným opatreniam na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby 40 10.11.2021
648/2021 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na dofinancovanie projektu „Rozvoj cestných spojení medzi obcami Veľký Horeš a Nagyrozvágy“ 40 10.11.2021
647/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 40 10.11.2021
646/2021 k návrhu na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 40 10.11.2021
645/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2019 v kapitole Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 40 10.11.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11