Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
695/2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 43 24.11.2021
694/2021 k návrhu nákupu lieku Lagevrio s účinnou látkou Molnupiravir na liečbu ochorenia COVID-19 43 24.11.2021
693/2021 k Zdôvodneniu výšky hrubého dlhu SR a návrh opatrení na jeho zníženie 43 24.11.2021
692/2021 k návrhu na vymenovanie člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie 43 24.11.2021
691/2021 k návrhu zámeru obnovy národnej kultúrnej pamiatky budovy Úradu vlády SR - Karáčoniho paláca, zmena účelu využitia časti budovy 43 24.11.2021
690/2021 k návrhu na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 43 24.11.2021
689/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 500 z 8. septembra 2021 k návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 43 24.11.2021
688/2021 k návrhu na vydanie Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 43 24.11.2021
687/2021 k návrhu nákupu antigénových testov zo spoločného obstarávania Európskej komisie 43 24.11.2021
686/2021 k návrhu na aktualizáciu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky na riešenie mimoriadnej udalosti v spojitosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky 43 24.11.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30