Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
591/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 107 27.08.2008
590/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 107 27.08.2008
589/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 107 27.08.2008
588/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 107 27.08.2008
587/2008 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 1. septembra 2008 107 27.08.2008
586/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008 107 27.08.2008
585/2008 k návrhu na zrušenie úloh č. 13 a č. 14 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2008 a úloh č. 3 v mesiaci jún a č. 4 v mesiaci august z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008 107 27.08.2008
584/2008 k návrhu štatútu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 107 27.08.2008
583/2008 k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie služobných úloh za I. polrok 2008 107 27.08.2008
582/2008 k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 107 27.08.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29