Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
320/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 96 14.05.2008
319/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 96 14.05.2008
318/2008 k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii ku kazetovej munícii v Dubline (19. až 30. 5. 2008) 96 14.05.2008
317/2008 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe 96 14.05.2008
316/2008 k návrhu účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve 96 14.05.2008
315/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008 96 14.05.2008
314/2008 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 96 14.05.2008
313/2008 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave 96 14.05.2008
312/2008 k návrhu účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunsko, 19. až 21. mája 2008 96 14.05.2008
311/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 266 z 30. apríla 2008 96 14.05.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20