Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
302/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
301/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
309/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
308/2008 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007 96 14.05.2008
316/2008 k návrhu účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve 96 14.05.2008
312/2008 k návrhu účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunsko, 19. až 21. mája 2008 96 14.05.2008
317/2008 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe 96 14.05.2008
318/2008 k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii ku kazetovej munícii v Dubline (19. až 30. 5. 2008) 96 14.05.2008
306/2008 k návrhu systému kontroly a auditu podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 96 14.05.2008
310/2008 k návrhu programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam spoločnosti Microsoft v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program - GSP 96 14.05.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20