Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
140/2001 kk návrhu na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou 141 14.02.2001
148/2001 kk dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 141 14.02.2001
130/2001 k správe o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001 141 14.02.2001
138/2001 k správe o likvidácii PERSPEKTÍVY – družstevnej zdravotnej poisťovne 141 14.02.2001
135/2001 k správe o činnosti Národného fondu 141 14.02.2001
127/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 141 14.02.2001
139/2001 k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 141 14.02.2001
129/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) 141 14.02.2001
126/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) 141 14.02.2001
134/2001 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623 zo 14. 7. 1999 141 14.02.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26