Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
147/2001 k návrhu na účasť Slovenskej republiky na 2. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Sofii, Bulharsko, 26. a 27. februára 2001 141 14.02.2001
146/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín 141 14.02.2001
133/2001 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied 141 14.02.2001
141/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince 141 14.02.2001
143/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Levice – časť Obvodné zdravotné stredisko Rybníky II., Levice 141 14.02.2001
142/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou - časť Obvodné zdravotné stredisko Vranov nad Topľou – Čemerné, ul. Kukučínova 141 14.02.2001
134/2001 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623 zo 14. 7. 1999 141 14.02.2001
126/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) 141 14.02.2001
129/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách (tlač 885) 141 14.02.2001
139/2001 k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 141 14.02.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 26