Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
136/2001 k informácii o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. decembra 2000 141 14.02.2001
137/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR 141 14.02.2001
138/2001 k správe o likvidácii PERSPEKTÍVY – družstevnej zdravotnej poisťovne 141 14.02.2001
139/2001 k návrhu stanoviska vlády Slovenskej republiky k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 141 14.02.2001
140/2001 kk návrhu na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou 141 14.02.2001
141/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince 141 14.02.2001
142/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou - časť Obvodné zdravotné stredisko Vranov nad Topľou – Čemerné, ul. Kukučínova 141 14.02.2001
143/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Levice – časť Obvodné zdravotné stredisko Rybníky II., Levice 141 14.02.2001
144/2001 k návrhu na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie časti majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave v roku 2001 141 14.02.2001
145/2001 k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 2000 141 14.02.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 26