Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1180/2001 k správe o výsledkoch rokovaní štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho s námestníkom ministra financií Ruskej federácie S. I. Kolotuchinom, ktoré sa uskutočnili 10. októbra 2001 v Prahe a 2. novembra 2001 v Bratislave a návrh na ďalší postup pri riešení zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike - VYHRADENÉ ! 193 13.12.2001
1179/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 952 z 3. 10. 2001 193 13.12.2001
1178/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, predsedovi Úradu pre finančný trh, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu za II. polrok 2001 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ ! 193 13.12.2001
1177/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 395 z 9. mája 2001 a uznesenia vlády SR č. 1051 z 31. októbra 2001 193 13.12.2001
1176/2001 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 193 13.12.2001
1175/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenským elektrárňam, a.s., ktoré budú využité v roku 2001 193 13.12.2001
1174/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce 193 13.12.2001
1173/2001 k návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov programu „Výstavba diaľničnej infraštruktúry“ 193 13.12.2001
1172/2001 k návrhu navýšenia objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy v štátnej službe na rok 2001 pre Železničnú políciu 193 13.12.2001
1171/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001 193 13.12.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26