Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1171/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2001 193 13.12.2001
1174/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce 193 13.12.2001
1176/2001 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 193 13.12.2001
1175/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenským elektrárňam, a.s., ktoré budú využité v roku 2001 193 13.12.2001
1169/2001 k návrhu na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s realizovaním programov sociálneho bývania 193 13.12.2001
1178/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy SR, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch, predsedovi Úradu pre finančný trh, podpredsedovi rady a členom rady Úradu pre finančný trh a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu za II. polrok 2001 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ ! 193 13.12.2001
1167/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, uzavretej formou výmeny nó 193 13.12.2001
1170/2001 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Poštového úradu 193 13.12.2001
1173/2001 k návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov programu „Výstavba diaľničnej infraštruktúry“ 193 13.12.2001
1177/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 395 z 9. mája 2001 a uznesenia vlády SR č. 1051 z 31. októbra 2001 193 13.12.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26