Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
139/2002 k návrhu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – I. časť 202 13.02.2002
137/2002 k návrhu projektu vybudovania Národného korpusu slovenského jazyka aprojektu elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 - 2006 202 13.02.2002
140/2002 k návrhu rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok pre účasť Slovenskej republiky v programoch Spoločenstva 202 13.02.2002
133/2002 k návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD) 202 13.02.2002
141/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona na zamedzenie diskriminácie občanov Slovenskej republiky vyplývajúcej zo zákona Maďarskej republiky o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch z 19. júna 2001 202 13.02.2002
126/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 984-I) 202 13.02.2002
125/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi (tlač 1361) 202 13.02.2002
128/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov 202 13.02.2002
132/2002 k rozpracovaniu a konkretizácii opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2001, Správy o lesnom hospodárstve v SR 2001 a Správy o vodnom hospodárstve v SR 2001 202 13.02.2002
134/2002 k správe o priebehu a výsledkoch monitorovacieho procesu Slovenskej republiky vo vzťahu k 25 hodnotiacim kritériám FATF s návrhom na realizáciu opatrení 202 13.02.2002
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 22