Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
624/2008 k návrh na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - VYHRADENÉ 109 10.09.2008
623/2008 k návrhu na uzavretie politickej deklarácie a akčného plánu Slovensko - francúzskeho strategického partnerstva - VYHRADENÉ 109 10.09.2008
622/2008 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR 109 10.09.2008
621/2008 k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o rozvoji mierového využívania jadrovej energie 109 10.09.2008
620/2008 k návrhu postupu delegácie SR na XXIX. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní C. I. P. v Salzburgu 22. až 25. septembra 2008 109 10.09.2008
619/2008 k návrhu Národnej správy o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie na roky 2008 - 2010 109 10.09.2008
618/2008 k návrhu koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv 109 10.09.2008
617/2008 k návrhu medzirezortného programu Podpora obrany na roky 2009 až 2014 109 10.09.2008
616/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 109 10.09.2008
615/2008 k návrhu na zrušenie úlohy č. 24 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 109 10.09.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 27