Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
292/2001 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru na úhradu niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratislave 18. a 19. októbra 2001 148 28.03.2001
291/2001 k návrhu na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 148 28.03.2001
290/2001 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na čiastočné odškodnenie najvážnejšie postihnutých obetí dopravnej nehody ministra spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 15. 12. 2000 148 28.03.2001
289/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú autobusovú dopravu, štátny podnik Prešov 148 28.03.2001
288/2001 k návrhu Ministerstva financií SR na prevzatie štátnych záruk za záväzky Fondu národného majetku SR vyplývajúce z úverových zmlúv medzi Fondom národného majetku SR, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. a ostatnými v nich vymenovanými stranami za účelom úhrady záväzkov Ministerstva financií SR v súvislosti s úvermi poskytnutými Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava a na výplatu dlhopisov Fondu národného majetku SR vydaných podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 148 28.03.2001
287/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu 148 28.03.2001
286/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 890 z 31. októbra 2000 k výstavbe priemyselného parku pre automobilovú výrobu – región Záhorie 148 28.03.2001
285/2001 k návrhu podpory kampane na získanie vierohodných údajov v procese sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2001 v jazykoch národnostných menšín 148 28.03.2001
284/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí členom vlády Slovenskej republiky 148 28.03.2001
283/2001 k návrhu na voľbu Mgr. Juraja Gavalca do funkcie sudcu bez časového obmedzenia 148 28.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24