Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
87/2001 k návrhu - Harmonogramu urýchlenia privatizácie - upravené znenie 139 31.01.2001
108/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 139 31.01.2001
93/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
99/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci 139 31.01.2001
97/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave 139 31.01.2001
94/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie 139 31.01.2001
106/2001 k návrhu na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 139 31.01.2001
91/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky 139 31.01.2001
90/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky 139 31.01.2001
92/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha 139 31.01.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28