Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
83/2001 k návrhu poskytnutia humanitárnej pomoci obyvateľom Indickej republiky vládou Slovenskej republiky 139 31.01.2001
84/2001 k návrhu zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení 139 31.01.2001
85/2001 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
86/2001 k návrhu na vysporiadanie pohľadávok Slovenskej republiky voči Jemenskej republike 139 31.01.2001
87/2001 k návrhu - Harmonogramu urýchlenia privatizácie - upravené znenie 139 31.01.2001
88/2001 k správe o príprave zavedenia štrukturálnych fondov EÚ na Ministerstve financií SR 139 31.01.2001
89/2001 ku Koncepcii modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky 139 31.01.2001
90/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Zubné stredisko, ul. M. Oláha 3, Nové Zámky 139 31.01.2001
91/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Obvodné zdravotné stredisko Nábrežie, Bitúnkova ul. č. 13, Nové Zámky 139 31.01.2001
92/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Všeobecnej úverovej banky Bratislava, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1 z 9. 1. 1992 o schválení privatizačného projektu Komerční banky Praha, Všeobecnej úverovej banky Bratislava a Živnostenskej banky Praha 139 31.01.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28