Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
748/2006 k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu 9 06.09.2006
747/2006 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trnave a prednostu Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici 9 06.09.2006
746/2006 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 287 z 5. apríla 2006 9 06.09.2006
745/2006 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006 9 06.09.2006
744/2006 k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády na úhradu výdavkov súvisiacich s vybudovaním memoriálu obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla v obci Hejce – Maďarsko 9 06.09.2006
743/2006 k použitiu rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 9 06.09.2006
742/2006 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 970 zo 7. decembra 2005 k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 9 06.09.2006
741/2006 k návrhu na zmeny v zložení Ústrednej povodňovej komisie a v štatúte Ústrednej povodňovej komisie 9 06.09.2006
740/2006 k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2005 9 06.09.2006
739/2006 k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2006 (stav za rok 2005) 9 06.09.2006
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18