Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
745/2006 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006 9 06.09.2006
737/2006 k informácii o transpozičnom deficite SR 9 06.09.2006
733/2006 k návrhu harmonogramu predkladania návrhov zákonov súvisiacich s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 - najneskoršie možné termíny 9 06.09.2006
747/2006 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trnave a prednostu Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici 9 06.09.2006
732/2006 k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR 9 06.09.2006
731/2006 k návrhu na späťvzatie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde SR podľa čl. 128 Ústavy SR vo veci sporného výkladu ústavných kompetencií prezidenta SR pri menovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska medzi vládou a prezidentom z 13. júna 2006 9 06.09.2006
735/2006 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 9 06.09.2006
736/2006 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií 9 06.09.2006
748/2006 k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu 9 06.09.2006
744/2006 k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády na úhradu výdavkov súvisiacich s vybudovaním memoriálu obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla v obci Hejce – Maďarsko 9 06.09.2006
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18