Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
401/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 100 11.06.2008
400/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 100 11.06.2008
399/2008 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 100 11.06.2008
398/2008 k správe o plánovaných organizačných zmenách v rezorte zdravotníctva vrátane Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave 100 11.06.2008
397/2008 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru 100 11.06.2008
396/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 100 11.06.2008
395/2008 k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 19. a 20. júna 2008 100 11.06.2008
394/2008 k návrhu podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 - 2013 v Slovenskej republike 100 11.06.2008
393/2008 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol v roku 2008 na dofinancovanie výstavby preložky štátnej cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná 100 11.06.2008
392/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008 100 11.06.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23