Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
157/2008 k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2007 86 05.03.2008
156/2008 k zameraniu zahraničnej politiky SR na rok 2008 86 05.03.2008
155/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (International Staff Officers´ Course) 86 05.03.2008
154/2008 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na XII. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) 20. až 25. apríla 2008 v Accre, Ghana 86 05.03.2008
153/2008 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008 86 05.03.2008
152/2008 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenejpredsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficomna zasadnutí Európskej rady v Bruseli 13. a 14. marca 2008 86 05.03.2008
151/2008 k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská 86 05.03.2008
150/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre mesto Brezno na výstavbu viacúčelovej športovej haly 86 05.03.2008
149/2008 k návrhu na vymenovanie člena Rady banky Exportno-importnej banky SR 86 05.03.2008
148/2008 k návrhu zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení niektorých predpisov 86 05.03.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11