Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
638/2008 k návrhu na ratifikáciu protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve 111 17.09.2008
637/2008 k návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky a návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky 111 17.09.2008
636/2008 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008 111 17.09.2008
635/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii 111 17.09.2008
634/2008 k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2008 (stav za rok 2007) 111 17.09.2008
633/2008 k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2008 (stav za rok 2007) 111 17.09.2008
632/2008 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci 111 17.09.2008
631/2008 k návrhu poslancov Národnej rady SR Pavla Pašku a Miroslava Číža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 647) 111 17.09.2008
630/2008 k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 111 17.09.2008
629/2008 k návrhu na zrušenie neaktuálnych a duplicitných úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR 111 17.09.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14