Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
598/2001 k návrhu na uzavretie 14 dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenských a českých hraničných vybavovacích miest na cestných a železničných hraničných priechodoch a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na vybraných trasách 165 27.06.2001
597/2001 k návrhu na zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti 165 27.06.2001
596/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov 165 27.06.2001
595/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností 165 27.06.2001
594/2001 k návrhu cenových limitov nákupu osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu 165 27.06.2001
593/2001 k návrhu systémového riešenia poskytovania dlhodobej ústavnej starostlivosti klientom s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach 165 27.06.2001
592/2001 k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v r. 2001 a východiskám pre jej ďalší rozvoj 165 27.06.2001
591/2001 k návrhu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom na roky 2001 - 2004 165 27.06.2001
590/2001 k návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 165 27.06.2001
589/2001 k stratégii a technickým kritériám na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T na Slovensku 165 27.06.2001
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 33