Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
599/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR 165 27.06.2001
598/2001 k návrhu na uzavretie 14 dohôd medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenských a českých hraničných vybavovacích miest na cestných a železničných hraničných priechodoch a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na vybraných trasách 165 27.06.2001
596/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov 165 27.06.2001
595/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností 165 27.06.2001
614/2001 k návrhu na uzavretie Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno 165 27.06.2001
605/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom v Bratislave 165 27.06.2001
617/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou 165 27.06.2001
611/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania in memoriam „Rad Bieleho dvojkríža III. triedy“ pre Antona Hrubého z Argentíny 165 27.06.2001
597/2001 k návrhu na zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti 165 27.06.2001
600/2001 k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh B. 117, B.120, na zmenu termínu a textu úloh B. 128, B. 129 a zmenu gestora úlohy B. 127 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 165 27.06.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 33