Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
172/2008 k návrhu na zabezpečenie zaradenia Slovenskej republiky do Programu bezvízového styku Spojených štátov amerických - VYHRADENÉ 87 12.03.2008
171/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 87 12.03.2008
170/2008 k návrh una zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 87 12.03.2008
169/2008 k návrhu štatútu Akreditačnej komisie 87 12.03.2008
168/2008 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2009, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 87 12.03.2008
167/2008 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2009, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 87 12.03.2008
166/2008 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008 87 12.03.2008
165/2008 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 19. – 30. mája 2008 a na 4. stretnutí zmluvných strán Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, 12. – 16. mája 2008, Bonn, NSR 87 12.03.2008
164/2008 k návrhu na úhradu výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami na území Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja 87 12.03.2008
163/2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009 87 12.03.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15