Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
422/2008 k návrhu na predkladanie informácie o ťažbe dreva, jeho spracovaní a vývoze do zahraničia 101 18.06.2008
421/2008 k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy 101 18.06.2008
420/2008 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov 101 18.06.2008
419/2008 k návrhu Koncepcie vojenského zdravotníctva so zameraním na vojenské nemocnice, polikliniky a ďalšie vojenské zdravotnícke a rekreačné zariadenia 101 18.06.2008
418/2008 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o podpore a ochrane investícií 101 18.06.2008
417/2008 k súhrnnej správe o štvrtom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2007 - 30. 4. 2008 101 18.06.2008
416/2008 k priebežnej správe k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky 101 18.06.2008
415/2008 k návrhu plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009 101 18.06.2008
414/2008 k návrhu dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008 101 18.06.2008
413/2008 k návrhu na úpravu Programu rozvoja bývania 101 18.06.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21