Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
572/2010 k návrhu na určenie termínu predloženia návrhu rozpočtu Fondu národného majetku SR na rokovanie vlády 9 27.08.2010
571/2010 k návrhu na odvolanie prednostu Obvodného úradu Poprad 9 27.08.2010
570/2010 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 9 27.08.2010
569/2010 k návrhu kritérií na funkciu prednostu obvodného úradu a zásad postupu navrhovania kandidáta na funkciu prednostu obvodného úradu 9 27.08.2010
568/2010 k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne 9 27.08.2010
567/2010 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR 9 27.08.2010
566/2010 k návrhu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na čiastočné rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov pre SR zo zdrojov EÚ v súvislosti s opatreniami na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami a opatreniami na ochranu pred povodňami 9 27.08.2010
565/2010 k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2009 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2011 9 27.08.2010
564/2010 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Embraco Slovakia s. r. o., so sídlom Odorínska cesta 2, 052 80 Spišská Nová Ves 9 27.08.2010
563/2010 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť LVD S3, a. s., so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava 9 27.08.2010
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19