Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
263/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 147 21.03.2001
261/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 147 21.03.2001
265/2001 k návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Matsushita Audio Video (Deutschland) GmbH o priamej investícii spoločnosti Matsushita Audio Video na Slovensku 147 21.03.2001
264/2001 k návrhu na prijatie a ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov Slovenskej republiky v roku 2000 predsedom vlády Slovenskej republiky 147 21.03.2001
266/2001 k návrhu riešenia vrátenia zápožičiek obilia - TAJNÉ! 147 21.03.2001
257/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884) 147 21.03.2001
267/2001 k návrhu úloh technického rozvoja ... - TAJNÉ! 147 21.03.2001
258/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 147 21.03.2001
259/2001 k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR za rok 2000 a zameraní zahraničnej politiky SR na rok 2001 147 21.03.2001
262/2001 k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1999 147 21.03.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12