Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
888/2004 k informácii o spôsobe realizácie financovania regionálneho rozvoja miest Levice, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Nitra, Zvolen, Senica, Kysucké Nové Mesto a Lučenec 100 14.09.2004
887/2004 k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh pre ministra pôdohospodárstva z uznesení vlády SR 100 14.09.2004
886/2004 k návrhu na účasť delegácie SR na 48. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 20. až 24. septembra 2004 100 14.09.2004
885/2004 k návrhu na účasť delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na vrcholovej schôdzke Stretnutie Ázia - Európa 5 v Hanoji, Vietnam, 6. až 9. októbra 2004 100 14.09.2004
884/2004 k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2004 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 734/2004 100 14.09.2004
883/2004 k návrhu na vyčlenenie 500 000 Sk z rezervy vlády do rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR za rok 2004 100 14.09.2004
882/2004 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 100 14.09.2004
881/2004 k návrhu na zrušenie úloh č. 4 a 5 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004 100 14.09.2004
880/2004 k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR č. 144 z 24. februára 2004 a č. 157 z 26. februára 2003 100 14.09.2004
879/2004 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 273 z 20. marca 2002 a uznesenia vlády SR č. 1051 z 18. septembra 2002 100 14.09.2004
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16