Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
478/2004 k návrhu zoznamu položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2005 - 2006 - VYHRADENÉ 86 19.05.2004
477/2004 k návrhu na poverenie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Juhoafrickej republike výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Angolskej republike, Madagaskarskej republike, Malawijskej republike, Mozambickej republike, Zambijskej republike a Zimbabwianskej republike 86 19.05.2004
476/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 86 19.05.2004
475/2004 k návrhu na vysporiadanie pohľadávok a. s. Veriteľ voči zdravotnému systému 86 19.05.2004
474/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 86 19.05.2004
473/2004 k návrhu na odvolanie z funkcie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov 86 19.05.2004
472/2004 k návrhu na účasť delegácie SR na 3. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Cavtate, Chorvátsko, 1. – 4. júna 2004 86 19.05.2004
471/2004 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2004 86 19.05.2004
470/2004 k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2003 86 19.05.2004
469/2004 k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2003 86 19.05.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30