Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
514/2003 k návrhu na predĺženie pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl SR v operácii Trvalá sloboda v Afganistane 39 18.06.2003
513/2003 k návrhu na zriadenie Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu 39 18.06.2003
512/2003 k návrhu na personálne a finančné posilnenie Úradu pre štátnu službu vyplývajúcemu z Analýzy praktického uplatňovania zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 18.06.2003
511/2003 k návrhu delimitačného protokolu v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti vodného hospodárstva a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb z Ministerstva pôdohospodárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR 39 18.06.2003
510/2003 k návrhu organizačného zabezpečenia výjazdového zasadnutia Rady OECD v Slovenskej republike 39 18.06.2003
509/2003 k návrhu na uskutočnenie summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 24. a 25. júna 2003 39 18.06.2003
508/2003 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003 39 18.06.2003
507/2003 k Stálej konferencii SR a zahraniční Slováci 2003 (vykonávací projekt na rok 2003) 39 18.06.2003
506/2003 k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2003 39 18.06.2003
505/2003 k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR a B.1.4 prílohy k uzneseniu vlády SR č. 21 z 12. januára 2000 39 18.06.2003
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21