Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
508/2003 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003 39 18.06.2003
498/2003 k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam 39 18.06.2003
511/2003 k návrhu delimitačného protokolu v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti vodného hospodárstva a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb z Ministerstva pôdohospodárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR 39 18.06.2003
512/2003 k návrhu na personálne a finančné posilnenie Úradu pre štátnu službu vyplývajúcemu z Analýzy praktického uplatňovania zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 18.06.2003
514/2003 k návrhu na predĺženie pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl SR v operácii Trvalá sloboda v Afganistane 39 18.06.2003
509/2003 k návrhu na uskutočnenie summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 24. a 25. júna 2003 39 18.06.2003
500/2003 k návrhu na zapojenie SR do komunitárneho programu IDA 39 18.06.2003
503/2003 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1339 z 11. decembra 2002 39 18.06.2003
513/2003 k návrhu na zriadenie Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu 39 18.06.2003
504/2003 k návrhu na zrušenie úlohy B.1.16 uznesenia vlády SR č. 1358/2002 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 v mesiaci september 39 18.06.2003
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21