Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
109/2012 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR 1 04.04.2012
108/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR</div> 1 04.04.2012
107/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</div> 1 04.04.2012
106/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR</div> 1 04.04.2012
105/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 04.04.2012
104/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 04.04.2012
103/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR 1 04.04.2012
102/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR</div> 1 04.04.2012
101/2012 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR 1 04.04.2012
100/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR 1 04.04.2012
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17