Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
102/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR</div> 1 04.04.2012
108/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR</div> 1 04.04.2012
107/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</div> 1 04.04.2012
106/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR</div> 1 04.04.2012
97/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR</div> 1 04.04.2012
98/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR</div> 1 04.04.2012
96/2012 <div>k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky</div> 1 04.04.2012
95/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
94/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
93/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17