Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
93/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
94/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
95/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
96/2012 <div>k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky</div> 1 04.04.2012
97/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR</div> 1 04.04.2012
98/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR</div> 1 04.04.2012
99/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 04.04.2012
100/2012 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR 1 04.04.2012
101/2012 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR 1 04.04.2012
102/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR</div> 1 04.04.2012
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17