Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
221/2012 k návrhu na zapojenie Slovenskej republiky do Pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku formou vyslania civilného experta 9 31.05.2012
220/2012 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2012 9 31.05.2012
219/2012 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 9 31.05.2012
218/2012 k návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
217/2012 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
216/2012 k návrhu na zmenu úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 154 z 3. marca 2010 uloženej podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 9 31.05.2012
215/2012 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 9 31.05.2012
214/2012 k návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach 9 31.05.2012
213/2012 k návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 29 z 29