Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
213/2012 k návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
218/2012 k návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
229/2012 k návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
214/2012 k návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach 9 31.05.2012
228/2012 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
227/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 31.05.2012
231/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 9 31.05.2012
230/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
226/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 31.05.2012
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 29 z 29