Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
270/2012 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 11 13.06.2012
269/2012 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 11 13.06.2012
268/2012 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 11 13.06.2012
267/2012 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 11 13.06.2012
266/2012 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 11 13.06.2012
265/2012 k návrhu na vymenovanie člena správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky 11 13.06.2012
264/2012 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 11 13.06.2012
263/2012 k návrhu poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) 11 13.06.2012
262/2012 k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie SR na 11. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, Bukurešť, Rumunsko, 6. - 13. júla 2012 11 13.06.2012
261/2012 k správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy 11 13.06.2012
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22