Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
779/2006 k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport 11 20.09.2006
778/2006 k návrhu na vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia 11 20.09.2006
777/2006 k návrhu na odvolanie prednostov Krajských úradov životného prostredia v Trnave a Prešove 11 20.09.2006
776/2006 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici, Krajského pozemkového úradu v Bratislave, Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici; riaditeľov Obvodného pozemkového úradu v Bratislave, Obvodného pozemkového úradu v Malackách, Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši, Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného pozemkového úradu v Brezne, Obvodného pozemkového úradu v Lučenci a Obvodného pozemkového úradu v Revúcej 11 20.09.2006
775/2006 Uznesenie 11 20.09.2006
774/2006 k informácii o projekte SONY na výrobu spotrebnej elektroniky 11 20.09.2006
773/2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 11 20.09.2006
772/2006 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006 11 20.09.2006
771/2006 k správe o geotermálnom prieskume územia SR 11 20.09.2006
770/2006 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov 11 20.09.2006
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18