Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
32/2014 k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícií spoločnosti HERVEX, a. s. 90 15.01.2014
31/2014 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2013 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2014 90 15.01.2014
30/2014 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2014 90 15.01.2014
29/2014 k Návrhu na prijatie Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 90 15.01.2014
28/2014 k návrhu na prijatie Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie 90 15.01.2014
27/2014 k Návrhu Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 90 15.01.2014
26/2014 k Návrhu Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR 90 15.01.2014
25/2014 k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 90 15.01.2014
24/2014 k Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím 90 15.01.2014
23/2014 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 90 15.01.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14