Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
82/2014 k návrhu na odstúpenie od Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO 95 19.02.2014
81/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov 95 19.02.2014
80/2014 k návrhu na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov SR 95 19.02.2014
79/2014 k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR 95 19.02.2014
78/2014 k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií 95 19.02.2014
77/2014 k návrhu na určenie funkčného platu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 95 19.02.2014
76/2014 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014 95 19.02.2014
75/2014 k Informácii o účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na mimoriadnom samite krajín V4 k Ukrajine (Budapešť, 29. 1. 2014) 95 19.02.2014
74/2014 k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013 95 19.02.2014
73/2014 k návrhu Organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 95 19.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16